GŁÓWNE DOKUMENTY ORGANIZATORA

Uwaga ! W związku ze zmianą w OW, warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie kompletu dokumentów: podpisana umowa i karta kwalifikacyjna uczestnika. Umowa jest ważna tylko z kartą kwalifikacyjną uczestnika.

UMOWY 2022
Umowa Pleśna 2022

Oświadczenie w związku z COVID-19
Regulamin kolonii 2022-COVID-19
Karta kwalifikacyjna 2022
Ogólne warunki uczestnictwa 2022
Regulamin imprez turystycznych
Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej AXA
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


UWAGA! Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnych, które mogą być sprawdzane podczas transportu.

POZOSTAŁE DOKUMENTY
Gwarancja ubezpieczenia (AXA)
Odbiór uczestnika przez osobę trzecią